درباره دوره آموزشی

دوره آموزشی محاسبات سریع ریاضی شامل فیلم های با کیفیت و فایلهای آموزشی دیجیتال برای همه آنهایی مناسب است که می خواهند سرعت محاسبات ریاضی خود را چندین برابر افزایش دهند و در جلسات مثل کنکور، آزمون نظام مهندسی ، امتحانات مدرسه و .. از جنبه مدیریت وقت یک قدم از رقبا جلوتر باشند. دوره محاسبات سریع مباحث جذر ، توان دوم، ضرب چند رقمی و اعداد اعشاری و ... را شامل می شود. در این دوره سعی شده است که انسجام و نظم مطالب رعایت شود تا هنرجویان با تمرکز بیشتری مطالب را دریافت کنند و مثال های گوناگونی در قالب فیلم ها مطرح و حل شده است تا مدت زمان ماندگاری مطالب افزایش یابد . مراحل تدریس با کیفیت اعم از انگیزه دهی و مقدمه چینی و نظم در ارایه و حل تمرین و پایان مناسب در فیلمها با وسواس خاصی گنجانده شده است. در حین تدریس تمرین های ذهنی نیز انجام شده است تا تصورات ذهنی شما همپای محاسبات تقویت شود. به طور کلی هدف دوره مجهز کردن شما به فنون سریع سازی محاسبات ضرب اعداد چند رقمی و توان و جذرگیری آنها است.

حاصل دوره

در پایان دوره قادر خواهید جذر یک عدد 4 رقمی و ضرب دو عدد دورقمی و سه رقمی را در کمتر از ده ثانیه بدون دست به قلم بردن محاسبه کنید.

لینکhttps://faranesh.com/education/17445-mental-quick-math-calculations